odwrotny


odwrotny
Odwrotną pocztą «natychmiast po otrzymaniu czegoś»: (...) ciekaw jestem ze względu na dalsze rozsyłki (po Warszawie) czy cenzura nie opóźnia poczty, więc proszę usilnie Łaskawej Pani o odpowiedź odwrotną pocztą po odebraniu „Legendy”, że już doszła. A. Doboszewska, Wyspiański.
Odwrotna strona medalu zob. medal 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • odwrotny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} taki, który ma cechy przeciwne do czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieć odwrotny cel. Odwrotny rezultat. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odwrotny — 1. «mający cechy przeciwne (w stosunku do cech danej rzeczy)» Odwrotne zjawisko. Skutek odwrotny do zamierzonego. 2. «położony z przeciwnej strony; stanowiący drugą stronę czegoś» Odwrotna strona koperty, materiału. ◊ Odwrotna strona medalu «inna …   Słownik języka polskiego

  • negatyw — m IV, D. u, Ms. negatywwie; lm M. y 1. «obraz fotograficzny, na którym w fotografii czarno białej wartości tonalne są odwrócone (miejsca ciemne w rzeczywistości są tu jasne i na odwrót), zaś w fotografii barwnej barwy fotografowanego przedmiotu… …   Słownik języka polskiego

  • przeciwny — przeciwnyni 1. «leżący naprzeciw czegoś, znajdujący się po drugiej stronie czegoś, przeciwległy; odwrotny» Przeciwna strona ulicy. Przeciwna ściana pokoju. Iść w przeciwnym kierunku. Znajdować się po przeciwnej stronie czegoś. ∆ Wiatr przeciwny… …   Słownik języka polskiego

  • ФИЛЬТР ОБРАТНЫЙ — фильтр, состоящий из двух и более слоев несвязных грунтов, уложенных в порядке возрастания крупности частиц по отношению к направлению фильтрационного потока воды с целью предотвращения выноса частиц грунта сооружения или его основания… …   Строительный словарь

  • poczta — żart. Poczta pantoflowa «rozpowszechnianie wiadomości ustnie, w sposób plotkarski»: Wieści o konkursie kursują tu tylko pocztą pantoflową, bo ani radiowęzeł nic o nim nie mówi, ani nie wywieszono propagujących konkurs afiszów. Po prostu 14/1954.… …   Słownik frazeologiczny

  • demodulacja — ż I, DCMs. demodulacjacji; lm D. demodulacjacji (demodulacjacyj) rad. «wyodrębnianie przebiegu modulującego z odebranego przebiegu zmodulowanego; proces odwrotny do modulacji; dla każdego rodzaju modulacji istnieje odpowiadający mu rodzaj… …   Słownik języka polskiego

  • drugi — drudzy 1. «liczebnik porządkowy odpowiadający liczbie 2» Drugi dzień wycieczki. Drugi marca a. drugiego marca. Drugie wydanie dzieła, książki. Robić co drugi raz a. po raz drugi. Ulicą przejechał samochód, za nim drugi, trzeci. ∆ Druga klasa… …   Słownik języka polskiego

  • kontra — I ż IV, CMs. kontratrze; lm D. kontr 1. karc. «zobowiązanie się gracza wobec partnera do niedopuszczenia licytującego przeciwnika do wygranej» 2. druk. «kreskowa klisza drukarska, dająca na odbitce odwrotny w stosunku do oryginału układ plam… …   Słownik języka polskiego

  • negatywny — negatywnyni 1. «wyrażający negację, zaprzeczenie pewnych poglądów, stwierdzeń, faktów itp.; przeczący» Negatywny sąd. Negatywna postawa wobec czegoś. Stwierdzenie o charakterze negatywnym. 2. «odmowny» Negatywna odpowiedź na pismo. Negatywne… …   Słownik języka polskiego